ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์  เป็นรถที่วิ่งให้บริการในเส้นทางหลักคือ กรุงเทพ – สงขลา  และ กรุงเทพ – หาดใหญ่  และเส้นทางต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันปิยะรุ่งเรืองทัวร์มีเที่ยวรถให้บริการทุกวัน ในเส้นทางดังกล่าว   วันนี้ท่านที่ต้องเดินทางในเส้นทางดังกล่าวสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รถปิยะรุ่งเรืองทัวร์ กรุงเทพ-หาดใหญ่

เคาร์เตอร์รับตั๋วรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมาช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 044-270092,080-2952003
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลาติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
โทร. 0-7446-5203
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
โทร.  0-2894-6330,02-894-6331

เส้นทางให้บริการปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์992กรุงเทพฯ – ด่านนอก
989กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่
9914กรุงเทพฯ – นาทวี
992กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์
987กรุงเทพฯ – ยะลา
973กรุงเทพฯ – สงขลา
973กรุงเทพฯ – สงขลา (สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)
986กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
9917กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก(สายใหม่)
992กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
982กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)
982กรุงเทพฯ – หาดใหญ่(สายใหม่)
987กรุงเทพฯ – เบตง
982กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่
992ด่านนอก – กรุงเทพฯ
782ด่านนอก – นครราชสีมา
783ด่านนอก – ระยอง
782นครราชสีมา – ด่านนอก
9914นาทวี – กรุงเทพฯ
992ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ
989พัทลุง – กรุงเทพฯ
987ยะลา – กรุงเทพฯ
783ระยอง – ด่านนอก
973สงขลา – กรุงเทพฯ
973สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
982สงขลา – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
973สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
9917สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
982หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
982หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
992หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่)
989หาดใหญ่ – พัทลุง – กรุงเทพฯ
987เบตง – กรุงเทพฯ