ปิยะชัยพัฒนา

ปิยะชัยพัฒนา

ปิยะชัยพัฒนา ผู้ให้บริการเดินรถในเส้นทางที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เส้นทางดังกล่าวคือ ด่านนอก ( อ.สะเดา จ. สงขลา ) – แม่สาย ( จ.เชียงราย ) ทั้งขาไปและขากลับ เป็นเส้นทางวิ่งจากด่านชายแดนภาคใต้ สู่ด่านชายแดนภาคเหนือ   เพื่อเชื่อมเมืองเศรษฐกิจชายแดนทั้งสองให้เดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

นับได้ว่าเป็นรถทัวร์ที่วิ่งข้ามภาคไกลที่สุดในประเทศไทย  มีระยะทางวิ่ง 1,888 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 24 ชั่วโมง

ซึ่งรถผ่าน แม่สาย เชียงราย พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ทุ่งสง พัทลุง หาดใหญ่ ด่านนอก ( อ.สะเดา จ.สงขลา)

ปิยะชัยพัฒนา

เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋วและรับตั๋วโดยสารปิยะชัยพัฒนา

ปิยะชัยพัฒนาจุดจอด อ.ด่านนอกท่าด่านนอก ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลาติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงรายสถานีขนส่งเชียงราย กรีนบัส
โทร. 053-773550 , 062-3107322
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่สถานีขนส่งหาดใหญ่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 074-465203
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สายสถานีขนส่งอำเภอแม่สาย กรีนบัส
โทร. 053-646430, 053-734305 , 062-3107326

ดังนั้นท่านใดที่จะเดินทางกับรถบริษัทปิยะชัยพัฒนา ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ จองผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง