บัส เอ็กซ์เพลส

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้จะมาแนะนำบริษัท บัส เอ็กซ์เพลส ซึ่งเป็นรถทัวร์ที่ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ของเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

บัส เอ็กซ์เพลส มีเที่ยวรถที่ให้บริการ คือ กรุงเทพ – ภูเก็ต มีรถให้บริการทุกวัน

บัส เอ็กซ์เพลส

เส้นทางรถทัวร์ บัส เอ็กซ์เพลส (Bus Express) ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

สาย 63 กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – เขาหลัก – ทับละมุ – ภูเก็ต (สายเก่า)
สาย 949 กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง – ภูเก็ต (สายใหม่)
สาย 61 กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง -ภูเก็ต (สายใหม่)
สาย 99 กรุงเทพฯ – พังงา[สายเก่า]
สาย 993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์
สาย 63 ภูเก็ต – ทับละมุ – เขาหลัก – ตะกั่วป่า กรุงเทพฯ (สายเก่า)
สาย 949 ภูเก็ต – วังหม้อแกง – พังงา – ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่)
สาย 993 สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ

ท่านที่จองตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถติดต่อรับตั๋วก่อนการเดินทางได้ที่

บัส เอ็กซ์เพลส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ตช่องหมายเลข 3
โทร. 076-373299 , 085-7963411
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)ชั้น 1 ช่องหมายเลข 52, 53, 54
โทร. 02-8946101, 02-8946044

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในเส้นทาง กรุงเทพ – ภูเก็ต และเส้นทางที่รถวิ่งผ่านท่านสามารถใช้บริการรถบัส เอ็กซ์เพลส เพื่อเดินทาง โดยสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้