บริษัทศศนันท์ ทรานสปอร์ต

ศศนันท์ทัวร์

ข่าวดีล่าสุดสำหรับทุกท่าน วันนี้ทางบริษัทศศนันท์ ทรานสปอร์ต ได้เข้าร่วมเปิดจำหน่ายตั๋วรถผ่านระบบออนไลน์ของเรา เป็นรายล่าสุด…ท่านสามารถเริ่มจองตั๋วได้แล้ววันนี้ โดยเส้นทางที่ศศนันท์ ทรานสปอร์ต วิ่งให้บริการ เช่น กรุงเทพ – ตาก – แม่สอด / กาญจนบุรี-ลำปาง-เชียงใหม่  นับเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเส้นทางหนึ่ง ท่านสามารถจองล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เคาร์เตอร์รับตั๋วรถศศนันท์ ทรานสปอร์ต

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 092-7247460
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 086-9288773
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 094-6166925
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 098-2569669
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้นที่ 1 ช่องหมายเลข 9
โทร. 098-2566996

จองตั๋วรถรถศศนันท์
รถศศนันท์