น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงในพื้นที่จังหวัด
สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ทำให้มีผลกระทบต่อการเดินทางด้วยรถยนต์

ดังนั้นรถทัวร์ในบางเส้นทาง ที่วิ่งผ่านพื้นที่มีน้ำท่วมขัง สามารถเดินทางได้ล่าช้า หรือไม่สามารถเดินทางได้ ดังนั้นท่านที่จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าไว้แล้ว กรุณาติดตามข่าวสารและสอบถามบริษัทรถทัวร์ก่อนการเดินทาง เพื่อจะได้ทราบว่ารถที่ท่านจองตั๋วไว้หยุดวิ่งหรือไม่

ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยรถทัวร์ มีความปลอดภัยทุกท่าน และขอส่งกำลังใจถึงผู้ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไปด้วยดี