ทรัพย์ไพศาลทัวร์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำรถทัวร์ บริษัททรัพย์ไพศาลทัวร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถทัวร์จากกรุงเทพวิ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทย มีปลายทางจังหวัดที่ให้บริการ ได้แก่ นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง เป็นต้น

ทรัพย์ไพศาลทัวร์
เส้นทางเดินทางทรัพย์ไพศาลทัวร์ ที่เปิดให้บริการ

เชียรใหญ่ – บ่อล้อ – ชะอวด – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ – ทุ่งสง
กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่
กรุงเทพฯ – สุราษฎร์
กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง
กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล
กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล
กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ป่าพยอม-โพธิ์ทอง-ใสยวน-พัทลุง
กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม
ขนอม – กรุงเทพฯ
ตรัง – กรุงเทพฯ
พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ
สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ

เคาร์เตอร์จุดรับตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรังจุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
โทร. 089-7295443
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุงจุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
โทร. 087-0320055
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูลจุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
โทร. 087-0838811
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานีจุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7720-0846
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
โทร. 0-28946040-1
สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง)สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
โทร. 0-7541-2419
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอมสำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
โทร. 0-7552-8323

จากกรุงเทพ – สามารถขึ้นรถทรัพย์ไพศาลทัวร์ได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ( ถนนบรมราชชนนี ) ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางกับรถทรัพย์ไพศาลทัวร์ในเส้นทางต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง