จองตั๋วรถ ศรีสุเทพทัวร์ ออนไลน์

ศรีสุเทพทัวร์

สวัสดีนักเดินทางทุกท่าน วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถบริษัท “ศรีสุเทพทัวร์ “ ผ่านเว็บไซต์ของเราได้แล้ว ซึ่งบริษัทศรีสุเทพทัวร์ เป็นผู้ให้บริการรถทัวร์ในเส้นทางสายใต้ที่มีชื่อเสียง เปิดบริการมาอย่างยาวนาน โดยมีเส้นทางที่ท่านสามารถเดินทางกับรถศรีสุเทพทัวร์ได้ เช่น

  • กรุงเทพ – ปากพนัง / ปากพนัง – กรุงเทพ
  • กรุงเทพ – สตูล / สตูล – กรุงเทพ
  • กรุงเทพ – ตรัง / ตรัง – กรุงเทพ
  • กรุงเทพ – ทุ่งสง / ทุ่งสง – กรุงเทพ
  • กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช

เคาร์เตอร์เช็คอิน

ศรีสุเทพทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
โทร 02-894-6167,02-894-6166
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราชออฟฟิต ศรีสุเทพ
โทร 075-348089
จุดจอด อ.ขนอมจุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
โทร 075-528605
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรังช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร 075-215173
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานีช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร 087-4725252
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสงช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร 089-4741352
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูลช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร 074-723435,089-6538593
จุดจอด อ.เชียรใหญ่จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร 075-386211
จุดจอดบ้านบ่อล้อจุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร 085-5841401
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนังจุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง
โทร 075-518132
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์
โทร 089-4738198

ดังนั้น ท่านที่เดินทางกับรถบริษัท ศรีสุเทพทัวร์ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง