จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ไปรับตั๋วได้ที่ไหน

ตั๋วรถทัวร์

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์มาก่อน  คงมีความสงสัยว่าหลังจากที่จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บแล้ว  และได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผ่านบัตรเครดิตร  หรือช่องทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

ซึ่งหลังจากที่ชำระเงินแล้วท่านสามารถกลับมาเช็คสถานะการชำระเงินของท่านได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

** ตรวจสอบสถานะจองตั๋วรถทัวร์***

ขั้นตอนการรับตั๋วรถทัวร์

หลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้เก็บสลิปใบเสร็จการชำระเงินไว้

และในวันเดินทาง  สามารถไปรับตั๋วรถ  ที่เคาร์เตอร์จุดจำหน่ายตั๋วรถ  ตามที่ระบุไว้ ก่อนเวลารถออกอย่างน้อย  30 นาที

โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแก่พนักงาน  เพื่อรับตั๋วรถฉบับจริงเพื่อไปขึ้นรถ

Tip.  ในช่วงเทศกาล  การเดินทางมีความหนาแน่น  ควรเดินทางไปรับตั๋วก่อนรถออก 1  ชั่วโมง