รถทัวร์ ขอนแก่น – เชียงใหม่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง สำหรับวันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถทัวร์ คือ ขอนแก่น – เชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการ 2 ราย ที่ท่านสามารถจองตั๋วรถออนไลน์ผ่านระบบของเราได้ คือ

  • ภูหลวงทัวร์
  • เพชรประเสริฐทัวร์
รถทัวร์  ขอนแก่น - เชียงใหม่

สำหรับจุดขึ้นรถที่ขอนแก่น คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น โดยมรปลายทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่( อาเขต ) ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 11-12 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร

รายละเอียดเส้นทางเดินรถ ขอนแก่น – เชียงใหม่ ของบริษัทภูหลวงทัวร์

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2)
2ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น0 ชั่วโมง  
3ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ1 ชั่วโมง  15 นาที
4ชัยภูมิจุดจอด อ.คอนสาร1 ชั่วโมง  50 นาที
5เพชรบูรณ์จุดจอดห้วยสนามทราย3 ชั่วโมง  
6เพชรบูรณ์จุดจอด อ.น้ำหนาว3 ชั่วโมง  20 นาที
7เพชรบูรณ์สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก4 ชั่วโมง  
8เพชรบูรณ์จุดจอดแคมป์สน5 ชั่วโมง  
9เพชรบูรณ์จุดจอดเข็กน้อย5 ชั่วโมง  20 นาที
10พิษณุโลกจุดจอดบ้านแยง5 ชั่วโมง  30 นาที
11พิษณุโลกจุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์5 ชั่วโมง  40 นาที
12พิษณุโลกจุดจอดวังทอง5 ชั่วโมง  50 นาที
13พิษณุโลกสถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)5 ชั่วโมง  50 นาที
14พิษณุโลกสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก6 ชั่วโมง  
15สุโขทัยสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย7 ชั่วโมง  
16สุโขทัยจุดจอด ต.ลานหอย7 ชั่วโมง  50 นาที
17ตากจุดจอดคลองเจริญ8 ชั่วโมง  
18ตากจุดจอด สะพานสอง8 ชั่วโมง  10 นาที
19ตากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก8 ชั่วโมง  
20ตากบ้านตาก8 ชั่วโมง  30 นาที
21ตากทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล8 ชั่วโมง  40 นาที
22ตากจุดจอด นาตาโพ8 ชั่วโมง  45 นาที
23ลำปางจุดจอด แม่เชียงราย8 ชั่วโมง  50 นาที
24ลำปางจุดจอด อ.แม่พริก8 ชั่วโมง  55 นาที
25ลำปางจุดจอด อ.เถิน9 ชั่วโมง  
26ลำปางจุดจอด อ.สบปราบ9 ชั่วโมง  45 นาที
27ลำปางจุดจอดเกาะคา9 ชั่วโมง  50 นาที
28ลำปางสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง10 ชั่วโมง  
29ลำปางจุดจอด อ.ห้างฉัตร10 ชั่วโมง  20 นาที
30ลำพูนจุดจอดดอยติ11 ชั่วโมง  10 นาที
31ลำพูนสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน11 ชั่วโมง  30 นาที
32เชียงใหม่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)12 ชั่วโมง  

รถทัวร์เส้นทาง : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ของบริษัท เพชรประเสริฐทัวร์ รถจะเข้ารับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นด้วย ท่านจึงสามารถจองตั๋วรถเพชรประเสริฐทัวร์ในเส้นทางนี้ได้

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1อุบลราชธานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2อุบลราชธานีจุดจอดเขื่องใน0 ชั่วโมง  35 นาที
3ยโสธรจุดจอดคำเขื่อนแก้ว1 ชั่วโมง  10 นาที
4ยโสธรสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร1 ชั่วโมง  30 นาที
5ร้อยเอ็ดจุดจอด อ.เสลภูมิ2 ชั่วโมง  10 นาที
6ร้อยเอ็ดสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด2 ชั่วโมง  40 นาที
7มหาสารคามสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม3 ชั่วโมง  25 นาที
8มหาสารคามจุดจอด อ.โกสุมพิสัย4 ชั่วโมง  
9ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น4 ชั่วโมง  30 นาที
10ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ5 ชั่วโมง  45 นาที
11เพชรบูรณ์สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก8 ชั่วโมง  
12เพชรบูรณ์ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก8 ชั่วโมง  10 นาที
13พิษณุโลกสถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก10 ชั่วโมง  15 นาที
14อุตรดิตถ์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์11 ชั่วโมง  35 นาที
15แพร่จุดจอด อ.เด่นชัย13 ชั่วโมง  15 นาที
16ลำปางสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง13 ชั่วโมง  45 นาที
17ลำพูนจุดจอดแยกดอยติ14 ชั่วโมง  25 นาที
18เชียงใหม่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)14 ชั่วโมง  55 นาที

ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางเส้นทาง ขอนแก่น – เชียงใหม่ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ของเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง