กรุงสยามทัวร์

กรุงสยามทัวร์  เป็นผู้ให้บริการเดินรถในเส้นทางหลัก  คือ  กรุงเทพ – สุราษฏร์ธานี  ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

กรุงสยามทัวร์

ปัจจุบันเส้นทางเดินรถเส้นทางนี้ได้รับความนิยมจากนักเดินทางชาวไทยและยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติอีกด้วย  เนื่องจากสุราษฏร์ธานี  เป็นประตูแห่งการเดินทางสู่เกาะสมุย เกาะพะงัน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ

กรุงสยามทัวร์ มีรถให้บริการทุกวัน  ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

จากกรุงเทพ – สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่

เส้นทาง กรุงเทพ – สุราษฏร์ธานี เป็นเส้นทางเดินรถระยะไกล  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง  ดังนั้นในปัจจุบันเที่ยวรถที่ให้บริการไปสุราษฏร์ธานี  จะมีเฉพาะในเที่ยวกลางคืน เพราะท่านจะเดินทางไปถึงสุราษฏร์ธานีในช่วงเช้าพอดี

ดังนั้นท่านที่เดินทางในเส้นทางดังกล่าวสามารถจองตั๋วรถกรุงสยามทัวร์ได้ตลอด  24  ชั่วโมง  จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นั่งแน่นอน  สะดวกด้วยการชำระเงินค่าตั๋วผ่านร้านเซเว่น ใกล้บ้าน ทุกสาขา

ช่องทางติดต่อรับตั๋วรถกรุงสยามทัวร์

กรุงสยามทัวร์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานีช่องจำหน่ายตั๋วกรุงสยามทัวร์
โทร. 077-437342
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)สายใต้ใหม่ ช่อง 44
โทร. 02-894-6045

ตารางเดินรถกรุงสยามทัวร์

กรุงเทพ – สุราษฏร์ธานี : มีวันละ 3 เที่ยว คือ  19.00  / 19.30   และ 20.00 

สุราษฏร์ธานี – กรุงเทพ มีวันละ 3 เที่ยว คือ  19.00 / 19.15   และ  19.30

ท่านสามารถตรวจสอบราคาตั๋วรถ  ได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์