ป้ายกำกับ: โควิด 19

รถทัวร์หยุดให้บริการ โควิด 19
0 440
Posted in แนะนำการจองตั๋วรถทัวร์

รถทัวร์หยุดให้บริการ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ในประเทศไทย ทำให้ใน…

รายละเอียด