สหมิตรอุบล เส้นทาง อุบลราชธานี – อุดรธานี

สหมิตรอุบล เส้นทาง อุบล - อุดร

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ จองตั๋วรถทัวร์.com จะมาแนะนำเส้นทางรถทัวร์ในภาคอีสาน ที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางเป็นจำนวนมาก คือ อุบลราชธานี – อุดรธานี ให้บริการโดยรถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น 1 ( ป 1) จากบริษัทสหมิตรอุบล

สถานที่ขึ้นรถทัวร์ – ลงรถทัวร์

จ.อุบลราชธานี – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

จ. อุดรธานี -สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ( แห่งที่ 1 )

เส้นทาง อุบลราชธานี – อุดรธานี
รถทัวร์จะวิ่งผ่าน อุบลราชธานี – เลิงนกทา – มุกดาหาร – ธาตุพนม – สกลนคร – อุดรธานี

สหมิตรอุบล เส้นทาง อุบล - อุดร

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจาก จ.อุบลราชธานี ไป จ. อุดรธานี และเส้นทางที่รถวิ่งผ่าน ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์บริษัทสหมิตรอุบล ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง