พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง พิษณุโลก – กรุงเทพ เพิ่มจุดจอดรถใหม่

พิษณุโลกยานยนต์

ข่าวดี..พิษณุโลกยานยนต์ เพิ่มจุดจอดใหม่ สำหรับช่องทางจองตั๋วออนไลน์ ในเส้นทาง พิษณุโลก – กรุงเทพฯ

จุดจอดรถที่สามารถจองตั๋วออนไลน์ได้

  • จุดจอด สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1
  • จุดจอด สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2
  • จุดจอด ตลาดทรัพย์ไพรวัลย์

ตารางเที่ยวรถ : พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ ( ข้อมูล 20 / 6 /2566 )

  • กรุงเทพ – พิษณุโลก – อุทยาน สุโขทัย : เที่ยวไป 07.00 , 14.00 / เที่ยวกลับ 11.15, 20.30
  • กรุงเทพ – พิษณุโลก – เขาค้อ : เที่ยวไป 11.00, 20.30 / เที่ยวกลับ 8.00, 21.00
  • กรุงเทพ – พิษณุโลก : เที่ยวไป 9.00, 15.30, 17.00, 22.00 / เที่ยวกลับ 8.30, 10.45, 13.15, 17.00, 22.10, 23.59

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางกับรถทัวร์ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง พิษณุโลก – กรุงเทพ ท่านสามารถจองตั๋วออนไลน์และเลือกขึ้นรถที่จุดจอดทั้ง 3 แห่ง….ใกล้ที่ไหน ขึ้นรถที่นั่น…สะดวกสุด ๆ