สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เปิดสำนักงานแห่งใหม่ ริมถนนวิภาวดี

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
เปิดสำนักงานแห่งใหม่ ริมถนนวิภาวดี (อยู่ห่างจากซอยวิภาวดี 17 ประมาณ 100 เมตร) ผู้ใช้บริการสามารถขึ้นรถโดยสารหรือใช้บริการส่งพัสดุได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
[timetable agent=”17044″ from=”Bangkok” to=”Suratthani” lang=”th”]