เชิดชัยทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – นครพนม

เชิดชัยทัวร์ กรุงเทพ - นครพนม

บริการจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า ” บ.เชิดชัยทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – นครพนม ” สามารถจองตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลการเดินทาง

ต้นทาง – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ( หมอชิต 2)

ปลายทาง – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม

ตารางเดินรถ เชิดชัยทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – นครพนม

ค้นหาเมื่อ 25/1/2566 / กรุณาตรวจสอบตารางเดินรถล่าสุดได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ( ข้อมูลอัปเดท Realtime )

ผู้ให้บริการเวลาออก ( หมอชิต 2)เวลาถึง ( บขส.นครพนม)ประเภทรถ
เชิดชัยทัวร์ 19:0007:07 ป.1

ตัวอย่างเที่ยวรถ : เชิดชัยทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – นครพนม

เชิดชัยทัวร์ กรุงเทพ - นครพนม

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากกรุงเทพไป จ.นครพนม ท่านสามารถเดินทางกับรถ บ.เชิดชัยทัวร์ และสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง