บริษัทรถทัวร์ต่าง ๆ เริ่มเปิดเส้นทางเดินรถ

สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)

บริษัทรถทัวร์ในเส้นทางต่าง ๆ เริ่มกลับมาเปิดให้บริการ หลังจากที่ได้ปรับลดเที่ยวรถที่ให้บริการลดลง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาดในประเทศไทย สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ในเส้นทางต่าง ๆ สามารถเช็คเที่ยวรถที่เปิดให้บริการในขณะนี้ผ่านระบบออนไลน์ และสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ดังนั้น ท่านที่เดินทางด้ยรถทัวร์ในช่วงนี้ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่เดินทาง และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในขณะที่เดินทางด้วยรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์.com ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด 19 และมีสุขภาพที่ดี