โควิด 19 ระบาดรอบ 2 ในประเทศไทย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง โรคโควิด 19 ได้เกิดการระบาดขึ้นเป็นรอบที่ 2 ในประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้ได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่เชื้อ และการได้รับเชื้อเพิ่ม ทางราชการจึงได้มีการควบคุมพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเข้มงวดมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับเชื้อโควิด 19 จึงแนะนำให้เพื่อน ๆ นักเดินทาง ป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อเดินทางออกจากบ้านและต้องพบเจอกับคนแปลกหน้า หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่มีคนจำนวนมาก เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าใครติดเชื้อโควิดบ้าง

ในขณะนี้ บริษัทรถทัวร์ในเส้นทางต่าง ๆ ยังเปิดให้บริการตามปรกติ แต่มีผู้ใช้บริการน้อยลง เนื่องจากความวิตกกังวล กับการแพร่เชื้อโควิด 19

สำหรับท่านที่ต้องเดินทางด้วยรถทัวร์ ควรป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยกับตัวท่านเอง ในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด 19 กำลังระบาดเป็นรอบที่ 2 ในประเทศไทย

ด้วยความห่วงใยทุกท่าน

จองตั๋วรถทัวร์.com

13 มกราคม 2564