แอร์ชัยภูมิ

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำบริษัทรถทัวร์  คือ บริษัทแอร์ชัยภูมิ  ซึ่งเป็นบริษัทเดินรถที่ให้บริการในเส้นทางหลัก  คือ  กรุงเทพ – ชัยภูมิ

แอร์ชัยภูมิ

เส้นทางให้บริการของรถบริษัทแอร์ชัยภูมิ

แอร์ชัยภูมิ28กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ
28กรุงเทพฯ-ด่านขุนทด(เทศกาล)
28ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ
28ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(จัตุรัส)
28ด่านขุนทด-กรุงเทพฯ(เทศกาล)

 

จุดจอดรถของบริษัทแอร์ชัยภูมิ

แอร์ชัยภูมิจุดจอด ต.บ้านค่ายจุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 0-4480-0490
จุดจอด ต.ละหานจุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 085-209-4361
จุดจอด ต.หนองบัวโคกจุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 0-4480-2101
จุดจอด ต.โนนจานจุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 0-4489-0678
จุดจอด อ.จตุรัสจุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 0-4484-0489
จุดจอดด่านขุนทดจุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร. 093-973-7044
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดบริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
โทร. 0-4481-1556
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29
โทร. 0-2936-0039

จากกรุงเทพ  สามารถขึ้นรถแอร์ชัยภูมิได้ที่ สถานีขนส่งหมอชิตใหม่  ใช้เวลาเดินทาง จากกรุงเทพ-ชัยภูมิ  ประมาณ 5 ชั่วโมง

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในเส้นทาง กรุงเทพ-ชัยภูมิ  สามารถเลือกจองรถแอร์ชัยภูมิ  ผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

.