เพชรประเสริฐทัวร์ อุบลราชธานี-พิษณุโลก จองตั๋วออนไลน์ได้แล้ว

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทาง ของ บริษัทเพชรประเสริฐทัวร์ คือ อุบลราชธานี – พิษณุโลก ซึ่งเส้นทางทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ 525 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง ดังนั้นท่านใดที่จะเดินทางด้วยรถบริษัทเพชรประเสริฐทัวร์ในเส้นทางดังกล่าว ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า ผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้

เพชรประเสริฐทัวร์  อุบลราชธานี-พิษณุโลก

ตารางเดินรถเพชรประเสริฐทัวร์

เวลาออกจากสถานี บขส.อุบลราชธานี มีเที่ยวรถดังนี้ 07.30 / 12.45 / 14.45 / 17.45

ท่านสามารถตรวจเช็คราคาตั๋วรถและเวลาเดินรถอัปเดทล่าสุดได้จากระบบออนไลน์ ( ข้อมูล Real time)