เปิดพื้นที่ในหลายจังหวัด เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ นักเดินทาง บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทย เมื่อการระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนั้นจังหวัดต่าง ๆ จึงได้มีการปิดพื้นที่เข้าออกของจังหวัดตนเอง ในช่วงการประกาศควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายของประชาชนระหว่างถิ่น เป็นการควบคุมเชื้อโรคให้อยู่ในพื้นที่จำกัด เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าใครติดเชื้ออยู่บ้าง ดังนั้นการประกาศปิดพื้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ จึงเป็นทางออกที่นำมาใช้

จังหวัดที่ประกาศปิดพื้นที่แล้ว เช่น ภูเก็ต ยะลา ปัตตานี นราธิวาส (ข้อมูลวันที่ 30 มี.ค.63)

ช่วงนี้รถทัวร์บริษัทต่าง ๆ ได้ประกาศหยุดวิ่งให้บริการ ดังนั้นจึงแนะนำให้ทุกท่านอยู่กับบ้านตัวเอง จะดีที่สุด หลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อโรคโควิด 19

ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง