เที่ยววัดแหลมพ้อ เกาะยอ สงขลา

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ เมื่อท่านได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสงขลา  คือ เกาะยอ  ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลสาปสงขลา   ใกล้กับตัวเมืองสงขลามาก  การเดินทางไปเที่ยวเกาะยอท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตของชาวสวน  ชาวประมงพื้นบ้าน   ปัจจุบันการเดินทางไปเกาะยอ สามารถเดินทางไปได้โดยทางรถยนต์  โดยมีสะพานติณสูลานนท์เชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะยอ

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  คือ วัดแหลมพ้อ  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์ บนเกาะยอ   วัดแหลมพ้อ มีพระนอนขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่า  เป็นที่เคารพของชาวบ้าน  และนักเดินทาง   ซื่งจะนิยมแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

สำหรับการเดินทางจากกรุงเทพ สู่ สงขลา ให้เลือกจองรถทัวร์เที่ยวที่วิ่งผ่าน อ.สิงหนคร  ซึ่งใช้ถนนสาย 408 ซึ่งรถทัวร์จะวิ่งผ่านเกาะยอ และมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองสงขลา  ปัจจุบันมีรถที่ให้บริการคือ สยามเดินรถ และปิยะรุ่งเรืองทัวร์

เที่ยววัดแหลมพ้อ เกาะยอ สงขลา

แผนที่ตั้งวัดแหลมพ้อ