เที่ยววัดช้างไห้ ปัตตานี

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  วันนี้จะพาท่านเดินทางไปยังพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะพาท่านไปเยี่ยมชมวัดช้างไห้  ( วัดราษฎร์บูรณะ ) อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี   เป็นวัดเก่าแก่  มีอายุมากกว่า 300 ปี   ซึ่งเป็นวัดที่มีประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่เดินทางมาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย   เนื่องด้วยวัดช้างไห้เป็นวัดของ  สมเด็จเจ้าพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดช้างไห้    หลังจากท่านมรณภาพไป  ได้มีการบรรจุอัฐิของท่านไว้ในสถูปที่วัดช้างให้

ดังนั้นหากเพื่อนมีโอกาสเดินทางไปปัตตานี  ควรเดินทางไปสักการะรูปเหมือนของสมเด็จเจ้าพะโคะ  เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

แผนที่ตั้งวัดช้างไห้