พาเที่ยวน้ำตกปาหนัน สตูล

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะพาเพื่อนไปเที่ยว จ.สตุล  จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายและมีชื่อเสียง   มีอากาศดี ชาวสตูลทำอาชีพเกษตรเป็นหลัก   แหล่งท่องเที่ยวในสตูลมีทั้งทะเล น้ำตก ถ้ำต่าง ๆ   สำหรับวันนี้จะพาท่านเดินทางไปเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่ง ชื่อว่า น้ำตกปาหนัน  ตั้งอยู่ใน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล   น้ำตกปาหนันเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและยังคงมีความเป็นธรรมชาติ และมีความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ต่าง ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก


การเดินทางสู่น้ำตกปาหนัน

น้ำตกปาหนันตั้งอยู่ในหมู่บ้านทุ่งนุ้ย สามารถขับรถยนต์เข้าไปถึงน้ำตกได้สะดวก  ถนนลาดยางตลอดทาง

ท่านใดเดินทางไปเที่ยวสตูล  น้ำตกปาหนันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ในการเดินทางไปเยี่ยมชม

น้ำตกปาหนัน ทุ่งนุ้ย สตูล

น้ำตกปาหนัน สตูล