เดินทางไปเกณฑ์ทหาร 2564

เริ่มแล้ว !!! การเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 – 20 เมษายน 2564

เดินทางมาถึงอีกครั้งแล้วกับการเกณฑ์ทหารประจำปี ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน ของทุกปี สำหรับการเกณฑ์ทหาร ประขำปี 2564 กำหนดระหว่างวันที่ 1 -20 เมษายน 2564

การเลือกทหารกองประจำการใหม่ในปีนี้ สำหรับชายไทยที่มีอายุตั้งแต่ ที่มีอายุ 22-29 ปี ซึ่งเกิดปี 2535-2542 ท่านใดที่ต้องเดินทางไปเกณฑ์ทหารในปีนี้ กรุณาตรวจสอบกำหนดการให้แน่ชัด เพราะแต่ละพื้นที่จะกำหนดวันเกณฑ์ทหารไม่ตรงกัน

ท่านใดที่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และต้องการเดินทางกลับบ้านเพื่อเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564 ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ว