เดินทางไปพิชิตภูกระดึงกันเถอะ

เที่ยวภูกระดึง

หากจะกล่าวถึงจุดหมายการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว  ภูกระดึง  คงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเดินทางไปเที่ยว  ซึ่งการเดินทางไปภูกระดึง  จากกรุงเทพสามารถเดินทางได้โดยรถทัวร์ ซึ่งในปัจจุบันมี รถแอร์เมืองเลย และภูกระดึงทัวร์ วิ่งผ่านในเส้นทางดังกล่าว  ท่านสามารถจองตั๋วรถทั้ง 2 บริษัท ได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ของเรา   ซึ่งจุดลงรถทัวร์ เพื่อเดินทางไปภูกระดึงคือ จุดจอดรถผานกเค้า   จ.เลย

เมื่อท่านขึ้นรถทัวร์แล้ว ให้แจ้งแก่พนักงานว่าลงรถจุดจอดผานกเค้า   ซึ่งเป็นจุดต่อรถ เพื่อเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต่อไป