เดินทางสู่ประเทศมาเลเซียง่ายนิดเดียว

ปัจจุบันการเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกัน ท่านสามารถเดินทางไปมาเลเซียได้โดยทางเครื่องบิน รถทัวร์ รถตู้ และรถไฟ โดยใช้เพียงหนังสือเดินทาง เพื่อแสดงตัวตอนเข้าประเทศเท่านั้น ซึ่งหนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ..ในการเข้าประเทศมาเลเซียแต่ละครั้ง สามารถอาศัยและท่องเที่ยวได้ 30 วัน
สำหรับการเดินทางที่นิยมของชาวไทยสู่มาเลเซีย
1 .โดยสารเครื่องบิน มีเที่ยวบินจากสนามบินดอนเมือง บินสู่มาเลเซียทุกวัน ส่วนในต่างจังหวัด มีเที่ยวบินจากสนามบินหาดใหญ่บินสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์อีกด้วย
2. การเดินทางด้วยรถทัวร์ รถตู้ จะมีจุดเริ่มต้นการเดินทางอยู่ที่เมือง หาดใหญ่ จ.สงขลา ในแต่ละวันจะมีรถทัวร์วิ่งให้บริการระหว่างหาดใหญ่และมาเลเซีย จำนวนหลายบริษัท โดยรถจะวิ่งเข้ามาเลเซีย ผ่านทางด่านสะเดา
3. การเดินทางด้วยรถไฟ ท่านสามารถเริ่มต้นเดินทางได้จากสถานีรถไฟหัวลำโพง หรือสถานีรถไฟหาดใหญ่ เที่ยวรถที่ได้รับความนิยมจารุงเทพ คือ เที่ยวรถ กรุงเทพ – บัตเตอร์เวอต จากสถานีบัตเตอร์เวอต มาเลเซีย ท่านสามารถเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ของมาเลเซียได้ เช่น เมืองปีนัง หรือเดินทางต่อไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ด้วยรถไฟต่อได้ทันที

สะดวกสบายทุกการเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียด้วยเส้นทางต่าง ๆ วางแผนการเดินทางวันนี้ด้วยการจองตั๋วล่วงหน้าออนไลน์ผ่านเว็บต่าง ๆ