เดินทางทำบุญออกพรรษา 2560

ชักพระสงขลาภาพ : ประเพณีชักพระสงขลา

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลาย สำหรับวันออกพรรษาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ เพราะเป็นวันที่ครบรอบการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุตลอดเวลา 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา  ซึ่งกิจกรรรมที่จัดขึ้นในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน แต่ที่เหมือนกัน คือ การเข้าวัด ทำบุญตักบาตร

สำหรับกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในคืนวันออกพรรษา ของชาวอีสาน คือ การชมบั้งไฟพญานาคริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปชมบั้งไฟพญานาค ซึ่งจะมีขึ้นในคืนวันออกพรรษา จำนวนมาก ที่ ต.โพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ส่วนในภาคกลาง กิจกรรมวันออกพรรษา ได้แก่ การทำบุญตักบาตรเทโว

ภาคใต้ – กิจกรรมช่วงวันออกพรรษา ได้แก่ ประเพณีชักพระ

ดังนั้นท่านใดต้องการเดินทางในช่วงวันออกพรรษา สามารถสำรองตั๋วได้แล้ว

เที่ยววัดแหลมพ้อ เกาะยอ สงขลา