เดินทางด้วยรถทัวร์ให้ปลอดภัยจากโควิด 19

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ใกล้เข้ามาแล้วกับช่วงของการเดินทางที่สำคัญของคนไทย คือ การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ที่จะมาถึงนี้ในอีกไม่กี่วัน ซึ่งเป็นช่วงที่คนไทยเดินทางด้วยรถทัวร์มากที่สุดช่วงหนึ่งของปี

ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ได้พบการระบาดของโรคโควิด 19 รอบใหม่ในประเทศไทย และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิด 19 เมื่อต้องเดินทางด้วยรถทัวร์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ จึงมีคำแนะนำดังนี้

1.พกพาเจลล้างมือติดตัว ในขณะที่เดินทาง เพื่อใช้ทำความสะอาดมือเมื่อไปจับสิ่งของในที่สาธารณะต่าง ๆ

2.สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเดินทางด้วยรถทัวร์ และระหว่างที่นั่งรอขึ้นรถในสถานี บขส.ต่าง ๆ และควรมีหน้ากากอนามัยติดตัวสำรองไว้ใช้ในขณะที่เดินทางด้วย

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ที่จะมาถึงนี้ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือเดินทางด้วยรถทัวร์อย่างปลอดภัย และห่างไกลจากโรคโควิด 19