สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิค-19 ในขณะเดินทางด้วยรถทัวร์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน ช่วงนี้เชื้อโรคโควิค-19 กำลังระบาดในหลายประเทศทัว่โลก รวมถึงมีการพบผู้ติดเชื่อโควิค 19 ในประเทศไทยด้วย เพื่อเป็นการป้องกันตนเองของทุกท่าน ท่านควรสวมหน้ากาศอนามัยทุกครั้งในขณะเดินทางด้วยรถทัวร์ เพราะเราต้องนั่งรถร่วมกับคนแปลกหน้าจำนวนมาก เราไม่สามารถทราบได้ว่ามีผู้ติดเชื่อโควิค 19 เดินทางร่วมไปกับเราหรือเปล่า

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านในขณะที่เดินทางไปขึ้นรถทัวร์ ที่สถานีขนส่งต่าง ๆ และในขณะที่นั่งรถทัวร์ ท่านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโรคโควิค 19

รู้จักเชื่อโรคโควิค 19

ในขณะนี้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดไปในหลายทวีป หลายประเทศทั่วโลก ซึ่งการติดเชื่อสามารถติดเชื่อได้จากระบบทางเดินหายใจ และการสัมผัส ซึ่งไวรัสโคโรนา 2019 พบการติดเชื้อครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ช่วงกลางเดือนธันวาคม ปี 2019 โดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง จาม ไป และหอบเหนื่อย เป็นเชื่อโรคโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนในโลก และเริ่มแพร่กระจายเชื่อโรคดังกล่าวไปอย่างรวดเร็วในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2020 เนื่องจากชาวจีนเดินทางไปในประเทศต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้นเพื่อป้องกันตนเอง กรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่คนมาก ๆ โดยไม่จำเป็น และควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเดินทางไปในที่ชุมชน