อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ปัตตานี

น้ำตกทรายขาว ปัตตานี
น้ำตกทรายขาว ปัตตานี

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานี   และได้มีโอกาสไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว  ซึ่งตั้งอยู่ที่  ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

น้ำตกทรายขาว  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของปัตตานี   บรรยากาศระหว่างทางไปน้ำตกทรายขาว  ท่านจะได้ชมกับธรรมชาติที่สวยงาม  ทุ่งนา  ภูเขา  ที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์น่าชม   น้ำตกแ่ห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวปัตตานี และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว

บริเวณทางเข้าน้ำตกมีร้านอาหาร เช่น อาหารตามสั่ง ส้มต้ำ ข้าวเหนียว ไ่กย่าง  ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

ดังนั้นหากท่านมีโอกาสได้เดินทางไปยังปัตตานี ควรเดินทางไปเที่ยวชมน้ำตกทรายขาว   ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดแผนที่น้ำตกทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี