หยุดยาว 3 วัน 23-25 ตุลาคม 2563 จองตั๋วรถทัวร์ไปเที่ยวกัน

ข่าวดีล่าสุด จะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน ระหว่าง วันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ.2563 ซึ่งตรงกับวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการของประเทศไทย ดังนั้นท่านที่ได้หยุดติดต่อกันคงไม่พลาดการเดินทางไปเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งกำลังเข้าช่วงฤดูหนาว ธรรมชาติต่าง ๆ กำลังสวยงามเป็นอย่างมาก

สถานที่่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในช่วงปลายปี เช่น ภูกระดีง ภูเรือ เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น ซึ่งสามารถเดินทางไปเที่ยวด้วยรถทัวร์ได้อย่างสะดวก ดังนั้นท่านใดที่ำลังวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดยาวนี้ จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้