สวัสดีสุรินทร์ เปิดจองตั๋วออนไลน์แล้ว

จองตั๋วรถทัวร์ สวัสดีสุรินทร์

ข่าวดีล่าสุด ! รถทัวร์บรืษัทสวัสดีสุรินทร์ กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากที่หยุดให้บริการไป เนื่องจากการระบาดโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยจะเริ่มมีเที่ยวรถให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

เส้นทางที่เปิดให้บริการในช่วงแรก

  • กรุงเทพ – สุรินทร์ เที่ยวไป 20.19 น. / เที่ยวกลับ 21.30 น.

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถบริษัทสวัสดีสุรินทร์ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของเราได้แล้ว