สถานี บขส.สงขลา

สถานีขนส่งสงขลา

บขส.สงขลา  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองสงขลา  เป็นอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่ รองรับนักเดินทางได้จำนวนมมาก มีรถให้บริการที่สถานี ขบส.แห่งนี้ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพมาหนครและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ รถทัวร์ และรถตู้

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปสถานี บขส.สงขลา  จากตัวเมืองสงขลาท่านสามารถใช้บริการรถรับจ้าง เช่น มอเตอร์ไซต์  รถตุ๊กตุ๊ก  เพื่อเดินทางไปขึ้นรถยังสถานีขนส่ง

ที่ตั้งของสถานี บขส.สงขลา   :  ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ท่าประมงใหม่  อ.เมืองสงขลา

แผนที่ตั้ง บขส.สงขลา