สถานีขนส่งหมอชิต 2

สถานีขนส่งหมอชิตใหม่

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ หรือเรียกว่า สถานีขนส่งหมอชิต 2 เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนมากและหนาแน่นมาก เนื่องจากมีเที่ยวรถให้บริการจากสถานีขนส่งแห่งนี้จำนวนมาก เดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ปลายทางจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเส้นทางสู่จังหวัดในภาคเหนือ และภาคอีสาน ภาคกลาง และมีเที่ยวรถให้บริการบางเส้นทางสำหรับการเดินทางสู่ ภาคใต้ และภาคตะวันออก

สถานีขนส่งหมอชิต 2

ดังนั้นที่นี่จึงมีบริษัทรถทัวร์จำนวนมากให้บริการผู้เดินทางจากสถานีขนส่งหมอชิต นอกจากรถทัวร์ของบริษัทขนส่ง ( บขส.) ที่ให้บริการจำนวนมากแล้ว ยังมีรถร่วม บขส.ให้บริการอีกจำนวนมาก อาทิ

รถทัวร์สายเหนือ เช่น บางกอกบัสไลน์ บุษราคัมทัวร์ พรพิริยะทัวร์ พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ สมบัติทัวร์ เป็นต้น

รถทัวร์สายอีสาน เช่น อีสานทัวร์ แอร์อุดร แอร์ชัยภูมิ 407พัฒนา เป็นต้น

ภายในสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทาง ที่มานั่งรอขึ้นรถอย่างครบครัน มีร้านค้า ร้านอาหาร และที่นั่งพักอย่างเพียงพอ ดังนั้นท่านที่สามารถนั่งรอขึ้นรถได้อย่างสบาย

การเดินทางสู่สถานีขนส่งหมอชิต 2

1.รถเมล์ – ปัจจุบันมีรถเมล์ประจำทางที่ผ่านสถานีขนส่งหมอชิต โดยมีปลายทางที่อู่หมอชิต ได้แก่ สาย 3 16 49 77 96 104 134 136 138 145 157 170 509 517 529 536 ( กรุณาตรวจสอบหมายเลขรถที่ผ่านหมอชิตล่าสุด จาก ขสมก. ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2.รถไฟฟ้า – สถานีขนส่งหมอชิต ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร และอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และสถานีรถไฟใต้ดินจตุจักร ( MRT ) สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีจัตุจักรและต่อรถเมล์เข้าหมอชิต เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวก รวดเร็วที่สุด ประหยัดที่สุด

  • คุณสามารถเดินทางจากพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ( MRT )และรถไฟฟ้า BTS เพื่อไปลงที่สถานีจตุจักร ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ใกล้สถานีขนส่งหมอชิตมากที่สุด
  • ต่อรถแท็กซี่ หรือรถเมล์ จากสถานีรถไฟฟ้า ไปยังสถานีขนส่งหมอชิต 2 ซึ่งอยู่ไม่ไกล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรในวันเดินทาง

วิธีต่อรถเมล์เข้าสถานีขนส่งหมอขิต 2 จากสถานีรถไฟฟ้าจัตุจักร :
สามารถรอขึ้นรถเมล์ที่ป้าย ได้ทั้ง 2 ฝั่งถนน คือ

  • ฝั่งหน้าสวนจัตุจักร สามารถขึ้นรถเมล์ที่ป้ายได้ทันที อยู่ใกล้ทางออกจากสถานีรถไฟฟ้า แต่รถเมล์จะมีน้อยกว่า เส้นทางเดินรถจะอ้อม และรถติดมากกว่า
    หากนั่งรถไฟฟ้า MRT มาที่สถานีจัตุจักร ให้ท่านเดินออกทางประตู 1 จะมีรถเมล์สาย 3 77 ที่สามารถเดินทางไปหมอชิต 2
  • ฝั่งตรงกันข้ามสวนจัตุจักร แนะนำให้ท่านเดินข้ามฝั่งไปรอที่ป้ายรถเมล์ฝั่งตรงกันข้ามกับสวนจัตุจักรจะดีกว่า เพราะจะมีเที่ยวรถเมล์เข้าสถานีขนส่งหมอชิตจำนวนมาก ผ่านเกือบทุกสาย และใช้เวลาน้อยกว่าในการเดินทางเข้าสถานีหมอชิต 2 หากนั่งรถไฟฟ้า MRT มาที่สถานีจัตุจักร ให้ท่านเดินออกทางประตู 3 จะมีรถเมล์สาย 96 104 134 136 138 145 517 529 ที่สามารถเดินทางไปหมอชิต 2 ได้

3. รถยนต์ส่วนบุคคล หรือ รถแท๊กซี่ – ท่านสมารถเดินทางไปสถานีขนส่งหมอชิต 2 ได้อย่างสะดวก แต่ต้องเผื่อเวลาเดินทาง เนื่องจากการจราจรบริเวณทางเข้าสถานีหมอชิต รถจะติดมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็น ซึ่งจะมีผู้เดินทางจำนวนมาก เดินทางมาขึ้นรถที่สถานีแห่งนี้

แผนที่ตั้งสถานีขนส่งหมอชิต 2

ถนน กำแพงเพชร แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900