สถานีขนส่งกระบี่

สถานีขนส่งผู้โดยสารกระบี่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารกระบี่   เนื่องจากกระบี่ เป็นจังหวัดปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  เพราะกระบี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้ง หมู่เกาะ ทะเล และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง   เช่น   สระมรกต   อ่าวนาง   เป็นต้น   ปัจจุบันกระบี่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ทำให้มีผู้เดินทางไปยังกระบี่จำนวนมาก

ปัจจุบันการเดินทางสู่จังหวัดกระบี่จากกรุงเทพ ด้วยรถทัวร์  สามารถเดินทางอย่างสะดวก  โดยมีจุดขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่    มีรถทัวร์ที่ให้บริการ ได้แก่ ลิกไนทัวร์  ซึ่งสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที   โดยมีเที่ยวรถให้บริการวันละหลายเที่ยวในเส้นทาง กรุงเทพ – กระบี่

ที่ตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารกระบี่