วิธีป้องกันตนเองจากเชื้อโรคโควิด 19

รถทัวร์กรุงเทพ-เชียงใหม่

สวัสดีเพื่อนนักเดินทางทุกท่าน ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื่อโรคโควิด 19 เริ่มแพร่กระจายไปในวงกว้างมากขึ้น สำหรับในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายรายเช่นกัน สำหรับท่านที่ต้องเดินทางด้วยรถทัวร์ในเส้นทางต่าง ๆ และต้องนั่งใกล้กับคนแปลกหน้า ทั้งในสถานีขนส่งต่าง ๆ และภายในรถทัวร์ ซึ่งเราอาจไม่ทราบว่าใครติดเชื้ออยู่บ้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการได้รับเชื้อดังกล่าว จึงมีแนวทางในการป้องกันการได้รับเชื้อโควิด 19 ดังนี้

  • ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ที่สถานีขนส่ง และขณะนั่งรถทัวร์
  • ควรมีเจลแอลกอฮอล์พกติดตัว สำหรับใช้ล้างมือ เมื่อต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะ หรือห้องน้ำบนรถทัวร์
  • พกช้อนรับประทานอาหารส่วนตัว สำหรับใช้รับประทานอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ในระหว่างเดินทาง
  • พยายามหลีกเลี่ยงการเดินเบียดเสียดกับคนเยอะ ๆ ในขณะที่อยู่ในสถานีขนส่งต่าง ๆ

ปัจจุบันบริษัทรถทัวร์ต่าง ๆ ได้ทำความสะอาดภายในรถทุกครั้งเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด 19 ก่อนให้บริการผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวรถ ดังนั้นท่านที่เดินทางด้วยรถทัวร์บริษัทต่าง ๆ จึงมั่นใจได้ว่าท่านได้รับความปลอดภัยจากการเดินทางด้วยรถทัวร์ และที่สำคัญที่สุดผู้โดยสารทุกท่านต้องป้องกันตนเองตามคำแนะนำเบื้องต้น เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน โดย จองตั๋วรถทัวร์.com