ท่านที่เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง แนะนำให้กักตัวเอง 14 วัน ป้องกันโควิด 19

วันตรุษจีน พ.ศ.2567

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง แม้ว่าช่วงนี้จะเริ่มมีรถทัวร์ให้บริการในหลายเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางระหว่างจังหวัด ได้เดินทางกลับบ้าน ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อโควิด 19 หากท่านเดินทางจากจังหวัดที่มีการแพร่เชื้อโควิด 19 หรือจังหวัดกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เมื่อท่านเดินทางไปถึงบ้าน หรือจุดหมายปลายทาง ควรแจ้งให้แก่ผู้นำในชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทราบ ว่าท่านเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง เพื่อจะได้ดำเนินการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน

คำแนะนำในการกักตัว คือ การแยกกันอยู่กับสมาชิกในครอบครัว ท่านอาศัยอยู่เฉพาะภายในบ้าน หรือในพื้นที่เฉพาะ ไม่ไปนั่งคลุกคลีกับคนในครอบครัว ให้ญาติพี่น้องส่งอาหารให้ ปฏิบัติตนเองด้วยการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และควรเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยระหว่างผู้ที่มาส่งอาหารกับผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงกักตัว

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันแพร่เชื้อโควิด 19 ทุกคนที่เดินทางกลับบ้านด้วยรถทัวร์จากจังหวัดจุดเสี่ยง ท่านต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมที่ท่านอยู่