วันแม่แห่งชาติ 2562 หยุดติดต่อ 3 วัน

รถทัวร์ไปเกาะสมุย

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันหยุดยาว ติดต่อกัน 3 วัน  สำหรับวันหยุดเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางกลับบ้าน หรือท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว  สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  ตรงกับวันที่  12 สิงหาคม ของทุกปี  สำหรับปีนี้ท่านจะได้หยุดติดต่อกัน 3 วัน  สำหรับท่านที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐ คือ วันหยุดระหว่าง วันเสาร์ที่ 10 – วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

วางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถทัวร์ได้แล้ววันนี้