วันแม่แห่งชาติ 2561

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุก ๆ ปี  และวันแม่แห่งชาติกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย  ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์  ทำให้มีการชดเชยวันหยุดออกไป ดังนั้นจึงมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน สำหรับวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 คือ หยุดวันที่  11-13  สิงหาคม 2561

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถจองตั๋วได้แล้ววันนี้ เพื่อเดินทางกลับไปหาแม่และครอบครัว