วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2563

วันสำคัญของเด็กไทยใกล้จะมาถึงอีกแล้ว คือ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งวันเด็กแห่งชาติ กำหนดให้ตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม ของทุก ๆ ปี สำหรับวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ 2563 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติของทุกปี จะมีการประกาศคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ่ล่วงหน้า โดยมีท่านนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ให้คำขวัญ

สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ. 2563 ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ
โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ดังนี้

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ หลายหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน จะจัดงานวันเด็กขึ้น โดยมีกิจกรรมภายในงาน เช่น การแสดงความสามารถของเด็ก การเล่นเกมส์ กิจกรรมความบันเทิงสำหรับเด็ก และมีการเลี้ยงอาหารต่าง ๆ แก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน แจกของเล่น เป็นต้น

ดังนั้นผู้ปกครอง ควรวางแผนล่วงหน้า เพื่อพาบุตรหลานเข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่จะจัดขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในงานวันเด็ก คือ เด็กพลัดหลงกับผู้ปกครอง หากเป็นเด็กเล็ก ๆ อายุ 3- 5 ปี ท่านควรทำป้ายห้อยคอเด็กไว้ โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ของเด็ก ที่อยู่ และเบอร์โทรผู้ปกครองไว้ เพราะเมื่อเกิดการพลัดหลง จะได้ตามหาผู้ปกครองได้

จองตั๋วรถทัวร์.com ขอเชิญชวนผู้ปกครอง พาบุตรหลาน เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในสถานที่จัดงานใกล้บ้าน เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า