วันเข้าพรรษา 2562

เที่ยววัดแหลมพ้อ เกาะยอ สงขลา

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ใกล้เข้ามาแล้วกับวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยพุทธ  คือ  วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2562  สำหรับวันเข้าพรรษา จัดให้เป็นวันหยุดราชการของไทย

สำหรับกิจกรรมวันเข้าพรรษาที่นิยมทำกัน คือ การเดินทางไปทำบุญ ถวายเทียนพรรษา แก่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดต่าง ๆ  เป็นต้น

ดังนั้นหากท่านต้องการจะเดินทางไปทำบุญในสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงวันดังกล่าว  สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้