วันออกพรรษา 2563

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันออกพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวไทยพุทธ เนื่องจากเป็นวันครบรอบ 3 เดือน ที่พระภิกษุสงฆ์ ได้อยู่จำพรรษาภายในวัดของตนเอง โดยไม่เดินทางไปค้างคืนที่อื่น

วันออกพรรษา ในปี พ.ศ. 2563 คือ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาและมีประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา เช่น ประเพณีชักพระในภาคใต้ งานไหลเรือไฟ ที่ จ.นครพนม งานประเพณีออกพรรษาและลอยผาสาด อำเภอเชียงคาน จ.เลย เป็นต้น ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีการจัดงานออกพรรษาที่แตกต่างกันตามคติความเชื่อของท้องถิ่น

  • สำหรับงานชักพระในพื้นที่ภาคใต้ จะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ จะมีประเพณีลากพระในวันที่ 3 ตุลาคม 2563

ดังนั้นหากท่านต้องการจะเดินทางไปเที่ยวงานออกพรรษาในพื้นที่ต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้