วันหยุดยาว เดือนตุลาคม 2565

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน เดือนตุลาคม 2565 จะมีวันสำคัญต่าง ๆ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการของเมืองไทย ซึ่งจะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 2 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 : หยุด 13 – 16 ต.ค. 2565 รวมหยุดยาว 4 วัน รวมเสาร์-อาทิตย์

  • วันพฤหัสบดี ที่ 13 ต.ค. 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • วันศุกร์ ที่ 14 ต.ค. 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
  • วันเสาร์ ที่ 15 ตุ.ค .2565 วันหยุดราชการปรกติ
  • วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุ.ค. 2565 วันหยุดราชการปรกติ

ช่วงที่ 2 : หยุด 22-24 ต.ค. 2565 รวมหยุดยาว 3 วัน รวมเสาร์-อาทิตย์

  • วันเสาร์ ที่ 22 ตุ.ค .2565 วันหยุดราชการปรกติ
  • วันอาทิตย์ ที่ 23 ต.ค. 2565 วันปิยมหาราช
  • วันจันทร์ ที่ 24 ต.ค. 2565 วันชดเชยปิยมหาราช

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางท่องเที่ยว หรือเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด ในช่วงวันหยุดยาวทั้ง 2 ช่วง ของเดือนตุลาคม 2565 ท่านสามารถวางแผนการเดินทางและเริ่มจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง