วันหยุดยาวเดือนตุลาคม 2564 จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า – จองตั๋วรถทัวร์.com
วันสำคัญในประเทศไทย » วันหยุดยาวเดือนตุลาคม 2564 จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า

วันหยุดยาวเดือนตุลาคม 2564 จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า

9 ตุลาคม 2021
51   0

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน ในเดือนตุลาคม 2564 จะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน ดังนี้

วันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน สำหรับพื้นที่ทั่วประเทศ

  • วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช ( ครม. มีมติให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากจันทร์ที่ 25 เป็นศุกร์ที่ 22 ต.ค. 64)
  • วันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ
  • วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ

วันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน สำหรับพื้นที่ภาคกลาง

  • วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดตามประเพณีของภาคกลาง เนื่องในวันออกพรรษา
  • วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช ( ครม. มีมติให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากจันทร์ที่ 25 เป็นศุกร์ที่ 22 ต.ค. 64)
  • วันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ
  • วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังต่างจังหวัด เพื่อกลับบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยว ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้