วันสงกรานต์ ปี 2559

นับถอยหลังสู่วันสงกรานต์ 2559

ใกล้เข้ามาแล้วกับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559  เทศกาลแห่งการเล่นน้ำ  การทำบุญ และการเดินทางท่องเที่ยว   ซึ่งในปีนี้วันสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน 2559  ซึ่งประเทศไทยจัดให้วันสงกรานต์เป็นวันหยุดราชการ  แต่พิเศษไปกว่านั้นเพราะหลาย ๆ ท่าน จะได้หยุดยาวถึง 5 วัน  เพราะท่านจะได้หยุด วันเสาร์-อาทิตย์ ต่ออีก 2 วัน

ดังนั้นท่านที่ได้หยุดยาวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 -17 เมษายน 2559  รีบวางแผนการเดินทางด่วน และสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้  เพื่อเดินทางกลับบ้าน ทำบุญ และเล่นน้ำสงกรานต์กับครอบครัว