วันลอยกระทง 2562

วันลอยกระทง 2561

ใกล้เข้ามาแล้วกับประเพณีที่สำคัญของคนไทย และมีการจัดติดต่อกันมาอย่างช้านาน  คือ วันลอยกระทง  ประจำปี 2562  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่  11 พฤศจิกายน 2562

สำหรับในประเทศไทยมีการจัดงานวันลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ในหลายจังหวัด  เช่น  กรุงเทพ  เชียงใหม่  สุโขทัย  เป็นต้น  และชาวบ้านทั่วประเทศไทย  จะทำกระทงเพื่อลอยน้ำในวันดังกล่าว  เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา  ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฎิทินไทย  เป็นประจำทุกปี  (ปีนี้ตรงกับวันที่  11 พฤศจิกายน 2562 )

ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ทำกระทง จากวัสดุธรรมชาติ  เช่น หยวกกล้วย  ใบกล้วย  เป็นต้น  เพราะเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ  ทำให้ไม่เกิดขยะในแม่น้ำ ลำคลอง  ที่มีการลอยกระทง

ดังนั้นงานลอยกระทงประจำปี 2562  เราควรออกแบบและทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวงานลอยกระทงในจังหวัดต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้  ผ่านระบบออนไลน์ตลอด  24 ชั่วโมง