วันมาฆบูชา 2564 หยุดยาว 3 วัน

วัดพระโค๊ะ สงขลา

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของชาวไทยพุทธ

ในปี พ.ศ.2564 วันมาฆบูชาตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 และได้กำหนดให้วันมาฆบูชาเป็นวันหยุดราชการของไทย ดังนั้นในช่วงวันมาฆบูชาปีนี้ จะมีวันหยุดราชการติดต่อกัน 3 วัน คือ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564

ดังนั้นท่านใดที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ว จองตั๋วรถทัวร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง