วันมาฆบูชา 2563 – จองตั๋วรถทัวร์.com
วันสำคัญในประเทศไทย » วันมาฆบูชา 2563

วันมาฆบูชา 2563

20 มกราคม 2020
448   0

วันสำคัญทางพุทธศาสนาที่กำลังจะมาถึง คือ วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

วันมาฆบูชา มีความสำคัญอย่างไร

วันมาฆบูชา ย่อมาจาก มาฆปูรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓   เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ คือ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น

สำหรับในเมืองไทย วันมาฆบูชาได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมพิธีต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชา เช่น การเข้าวัดทำบุญ ทำบุญตักบาตร การร่วมพิธีเวียนเทียนในตอนเย็น เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว

กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เนื่องในวันมาฆบูชา คือ การร่วมพิธีเวียนเทียนในตอนเย็นกับชาวบ้านในชุมชน ที่วัดใกล้บ้านของทุกท่าน

พระพุทธชินราช พิษณูโลก

สำหรับในปี พ.ศ.2563 วันมาฆบูชา ตรงกับวันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้นจึงทำให้ปีนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน สำหรับท่านที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐ เนื่องในวันมาฆบูชา ดังนี้

  • วันมาฆบูชา ตรงกับวันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 – เป็นวันหยุดราชการตามปรกติ และวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
  • วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 – เป็นวันหยุดราชการตามปรกติ
  • วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 – หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

ดังนั้นท่านที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันในช่วงวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ท่านที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว ทำบุญ ในช่วงวันมาฆบูชา ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าจากระบบของเราได้แล้ววันนี้