วันมาฆบูชา ประจำปี 2559

วันสำคัญสำหรับพี่น้องชาวไทย ที่นับถือพุทธศาสนา  ที่กำลังจะมาถึง คือ  วันมาฆบูชา ประจำปี 2559  ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559  ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตามปฏิทินไทย.

ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือ วันที่พระสงฆ์ 1250 รูป ที่พระองค์ ได้ส่งไปเผยแพร่พุทธศาสนา ในดินแดนต่าง กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกัน โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งพระสงฆ์ที่มา พระพุทธเจ้าเป็นคนบวชให้เองและล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา

ปัจจุบันวันมาฆบูชา  ประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ  ดังนั้นปีนี้ท่านที่ทำงานราชการ จึงมีวันหยุดยาว 3 วัน  คือ เสาร์ – อาทิตย์ และจันทร์  นับเป็นโอกาสที่ที่จะได้เดินทางทำบุญ  และท่องเที่ยวติดต่อกัน 3 วัน

กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกัน ในวันมาฆบูชา  คือการตักบาตร ทำบุญ เข้าวัดฟังธรรม  และร่วมเวียนเทียน ตอนค่ำ  ภายในบริเวณวัดต่างๆ

เดินทางท่องเที่ยวทำบุญ  จองตั๋วรถทัวร์ผ่าน จองตั๋วรถทัวร์.com  ในวันหยุดมาฆบูชา 2559 นี้