วันพ่อแห่งชาติ 2564

สายใต้ใหม่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันสำคัญของคนไทย คือ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ

ในปี พ.ศ .2564 วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น พิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม การทำบุญตักบาตร เป็นต้น

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในสถานที่ต่าง ๆ ใกล้บ้าน เช่น ร่วมทำบุญตักบาตร ที่วัดใกล้บ้าน เป็นต้น